فروشگاه طرف قرار داد فرهنگیان-کارا کارت-حکمت کارت
فروشگاه طرف قرار داد فرهنگیان-کارا کارت-حکمت کارت
فروش اقساطی

.

فروش اقساطی به روش های ذیل شده میباشد :

 

1- فروش اقساطی موبایل با فیش حقوقی اینجا کلیک کنید

 

2- فروش اقساطی موبایل با کسر از حقوق و تمامی ارگانها اینجا کلیک کنید

 

3- فروش اقساطی موبایل با چک شخص و کارمندی اینجا کلیک کنید

 

4 فروش اقساطی موبایل برای فرهنگیان اینجا کلیک نمایید

توجه خیلی مهم :

قبل از تماس گرفتن حتما از فروش روزانه در کانال های فروشگاه مطلع شوید

 

کانال تلگرام فروشگاه : اینجا کلیک کنید

کانال سروش فروشگاه : اینجا کیلیک کنید

کانال گپ فروشگاه : اینجا کلیک کنید

کانال بله فروشگاه : اینجا کلیک کنید

کانال ایتا فروشگاه : اینجا کلیک کنید

کانال آی گپ فروشگاه : اینجا کلیک کنید

اینستاگرام فروشگاه : اینجا کلیک کنید.