فروشگاه طرف قرار داد فرهنگیان-کارا کارت-حکمت کارت

 

فروش اقساطی موبایل

 


فروش اقساطی به دو روش زیر میباشد

 

1-  فروش اقساطی 24 ماه برای فرهنگیان اینجا کلیک نمایید

1

2-فروش اقساطی موبایل 24 ماه برای شاغلین و بازشنستگان دولتی و نظامی و ارگان های رسمی اینجا کلیک نمایید  

 

نشانی به منو سایت مراجعه کنید